Υπέρηχος μαστού με ελαστογραφία

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μέθοδο απεικόνισης υπερήχων που βρίσκει εφαρμογή στους μαστούς. Δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό να υπολογίσει με ακρίβεια την σκληρότητα και ελαστικότητα των ιστών προκειμένου να διακρίνει τους παθολογικούς από τους φυσιολογικούς.  Συγκεκριμένα, η ελαστικότητα των ευρημάτων απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα (μπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο). Όπως είναι γνωστό οι καλοήθεις ιστοί έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα από τους κακοήθεις ιστούς.

Υπέρηχοι μαστού

Πρόκειται για μία αρκετά αξιόπιστη μέθοδος απεικόνισης του μαστού που επιτρέπει τον καλύτερο χαρακτηρισμό των ευρημάτων και τη διάκριση τους σε καλοήθη, κακοήθη, συμπαγή ή κυστικά. Καθώς δεν περιλαμβάνει τη χρήση ακτινοβολίας και λειτουργεί μόνο με υπερηχητικά κύματα, αποτελεί μία απόλυτα ασφαλή μέθοδο που έρχεται να συμπληρώσει την κλινική ιατρική εξέταση και τη μαστογραφία, εξασφαλίζοντας εγκυρότητα στη διάγνωση.

Ελαστογραφία: Μια αξιόπιστη μέθοδος

Η ελαστογραφία αποτελεί μία πολύ αξιόπιστη μέθοδο για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η διαδικασία της εξέτασης είναι ίδια με την παραδοσιακή, ωστόσο χάρη στη νέα τεχνολογία, τα ευρήματα είναι πιο ξεκάθαρα και μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και η παραμικρή αλλοίωση σε πρωταρχικό στάδιο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα εγκυρότερης διάγνωσης. Καθώς παρέχει πιο σαφή δεδομένα για τα ευρήματα, είναι πιο εύκολο για το γιατρό να κρίνει αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ή όχι ένα εύρημα, αποτρέποντας έτσι μία άσκοπη επέμβαση.

Επιπλέον οι υπέρηχοι με ελαστογραφία επιτρέπουν την καλύτερη μελέτη των ευρημάτων με τρισδιάστατη απεικόνιση, ενώ είναι πιο ευκρινή τα όρια και το περιεχόμενό τους, δίνοντας στο γιατρό τη δυνατότητα να τα χαρακτηρίσει συμπαγή ή κυστικά. Στους υπερήχους μαστού με ελαστογραφία, παρέχεται επίσης η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης η οποία εξασφαλίζει ακριβέστερη βιοψία των ευρημάτων και έτσι ο γιατρός είναι απόλυτα σίγουρος ότι το υλικό που αποσπά από το κέντρο του ευρήματος είναι απόλυτα ασφαλές.


Ελαστογραφία: Συχνές ερωτήσεις

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την ελαστογραφία;

Η ελαστογραφία είναι μία μη επεμβατική μέθοδος που με τη βοήθεια των υπερήχων μετράται η ελαστικότητα των ιστών. Πρόκειται για μία εύκολη διαδικασία που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, αναδεικνύοντας ένα ογκίδιο. Μπορεί να γίνει εύκολα σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου, αποφεύγοντας για αρχή τη βιοψία.

Μία γυναίκα που κάθε χρόνο κάνει ψηφιακή μαστογραφία, χρειάζεται να κάνει και ελαστογραφία;

Όχι! Η ελαστογραφία είναι μία επιπλέον εξέταση, η οποία συνίσταται μόνο στην περίπτωση που εμφανιστούν ευρήματα με συμπαγή μορφολογικά. Αν η ελαστογραφία κάποια στιγμή κρίνεται απαραίτητη τότε αυτό θα σας το αναφέρει ο γιατρός σας. Αρκεί να μην παραλείπετε ποτέ τον ετήσιο έλεγχο μαστού με ψηφιακή μαστογραφία.

Πως γίνεται η ελαστογραφία μαστού; Ποια η διαδικασία;

Αν κατά το υπερηχογράφημα ο γιατρός διαπιστώσει κάποιο εύρημα, τότε μπορεί επί τόπου να το διερευνήσει με την ελαστογραφία. Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας των μαστών αναδεικνύεται η βλάβη σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ελαστογραφία αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο με το οποίο μπορεί να βρεθεί αν ένα εύρημα είναι καλόηθες ή κακόηθες βάσει της σκληρότητάς του. Πραγματοποιείται απλά, γρήγορα, ανώδυνα και χωρίς μεγάλο κόστος.

 

Δείτε Περισσότερα

Βιοψία μαστού

Ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση