Δείτε Περισσότερα

Ψηφιακός Shear Wave Elastography υπερηχοτομογράφος

Τομοσύνθεση DIMENSIONS HOLOGIC

Αυτόματος 3D ογκομετρικός υπέρηχος ABVS 2000